Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ_03_01 - Okrągły budynek

Julia znajduje się przed okrągłym budynkiem, który ma dokładnie n wejść/wyjść. Każdymi drzwiami można wejść i wyjść. Julia wchodzi drzwiami o numerze k i chce wyjść drzwiami o numerze oddalonym o s pozycji idąc zgodnie z numeracją lub -s pozycji idąc przeciwnie z numeracją drzwi. Drzwi numerujemy od 1 do n. Którymi drzwiami wyjdzie Julia?

Wejście

Trzy liczby n, k oraz s, gdzie n to liczba drzwi (nie więcej niż 1000), k to numer drzwi, którymi wchodzi Julia (0 < k <= n) oraz s to przesunięcie (-109 do 109)

Wyjście

Nume drzwi, przez które wyjdzie Julia.

Przykład

Wejście:
10 3 8

Wyjście:
1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-05-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.