Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ_03_03 - Permutacje I

Patryk jest pilnym uczniem i bardzo lubi matematykę. Właśnie przerabia dział kombinatoryki. Zadania kombinatoryczne dla Patryka są wyjątkowo łatwe i szybko je rozwiązuje, dlatego postanowił, że będzie sobie je utrudniał. Nauczyciel zadał właśnie pracę domową, polegającą na wyznaczeniu liczby permutacji danego zbioru (multizbioru). Natomast Patryk zastanawia się jaka jest najmniejsza liczba podmian liczb w tym n elementowym zbiorze/mutizbiorze, aby utrzymać dowolną permutację zbióru n elementowego złożonego ze zbioru liczb 1, 2, ..., n.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna dodatnia całkowita liczba n określająca liczbę elementów w zbiorze/multizbiorze nie większa niż milion.

W drugim wierszu n dodatnich liczb całkowitych nie większych niż miliard. 

Wyjście

Jedna liczba naturalna określająca liczbę podmian.

Przykład

Wejście:
5
6 2 2 6 1

Wyjście:
3

Wyjaśnienie

Należy podmienić liczby np. 6 2 2 6 1 na np. 5 2 3 4 1.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-05-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.