Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ_03_04 - Pinokio

Pinokio: "Zadanie, które własnie robisz jest bardzo trudnym problemem milenijnym. Nie jesteś w stanie rozwiązać tego zadania bez pomocy nauczyciela informatyki, chyba, że pomoże Ci w tym zdolny uczeń Dominik. Dominik programuje w Pythonie, w Scala oraz w Scratchu. Dominik jest także świetnym biegaczem, biega maratony w czasie poniżej 2 godzin. Potrafi nie spać przez kilka tygodni. Taki jest Dominik. "

Za każdym razem, gdy Pinokio wypowiedział zdanie z kłamstwem, jego nos wydłużał się o d jednostek. Znając początkową długość nosa oraz liczbę d określ jaką długość nosa będzie miał Pinokio po powyższej wypowiedzi.

Wejście

Dwie niewielkie liczby naturalne p i d określająca długość początkową nosa oraz liczbę zdefiniowaną w zadaniu.

Wyjście

Jedna liczba określająca długość nosa po wypowiedzeniu powyższego zdania.

Przykład

Wejście:
2 4

Wyjście:
Wyjścia nie podano celowo.

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-05-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.