Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ_03_05 - Na czerwonym świetle

Kacper bardzo nie lubi przechodzić przez pasy z sygnalizacją świetlną. Są różne powody, głównie chodzi o mandaty. Dlatego Hubert postanowił coś z tym zrobić. Programiści pojechali właśnie na finał zespołowych zawodów programistycznych. Hubert otrzymał mapę z sygnalizacją świetlną miasta, w którym aktualnie się znajdują. Miasto składa się ze skrzyżowań z sygnalizacją. Przejście ze skrzyżowania A do skrzyżowania B powoduje, że wrzystkie światła zmieniają swój stan, tzn. jeśli na danym przejściu paliło się czerwone, to zapali się zielone i na odwrót, jeśli paliło się zielone, to zapali się na czerwone. Hubert chce napisać program, który odpowie, czy Kacper może przejść ze skrzyżowania A do skrzyżowania B przechodząć zawsze przez zielone światło nie czekając na czerwone.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby n i m określające liczbę skrzyżowań oraz liczbę dwukierunkowych połączeń między nimi (obie liczby są nie większe niż 1000).

W drugim wierszu n liczb określających stan początkowy świateł na skrzyżowaniach (0 - czerwone, 1 - zielone). Skrzyżowania numerujemy od 1 do n,

W kolejnych m wierszach zdefiniowane połączenia między skrzyżowaniem a i b.

Następnie jedna niewielka liczba zapytań q.

Każde zapytanie składa się z pary dwóch liczb A i B określające chęć przejścia ze skrzyżowania A do skrzyżowania B.

Wyjście

Dla każdego zapytania napis tak jeśli jest możliwość przejścia ze skrzyżowania A do B lub nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
4 4
1 1 1 0
1 3
1 2
2 3
3 4
3
1 2
1 4
4 3

Wyjście:
tak
nie
nie
Uwaga!

Jeśli chcemy przejść do krzyżowania następnego, to musi mieć ono status zielonego światła. Jeśli jesteśmy na skrzyżowaniu docelowym, to kolor świateł nie ma znaczenia.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-05-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.