Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DEN_04_02 - Mapa

Na mapie znajduje się skarb, który musisz jak najszybciej znaleźć. Jak go znajdziesz, to czeka cię cenna nagroda. Dostaniesz szóstkę z programowania z informatyki :)

Mapa to kwadratowa macierz złożona ze znaków: # oraz o (mała litera o), gdzie # to skała, natomiast o to przestrzeń, po której można się poruszać. Na mapie znajdziesz także jeden znak b — jest to miejsce, w którym się znajdujesz, oraz jeden znak s, w którym znajduje się skarb. Nie wolno wychodzić poza mapę, lewy jej kraniec nie łączy się z prawym oraz góra nie łączy się z dołem. 

Twoim zadaniem jest znalezienie najkrótrzej ścieżki z punktu b do punktu s. Pamiętaj, że możesz poruszać się tylko po polach oznaczonych znakiem o idąc w góre, w dół, w lewo lub w prawo. Powodzenia!

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca wielkość mapy. Liczba ta zawiera się w przedziale [3..1000].

W kolejnych n wierszach po n znaków tworzących mapę.

Wyjście

Jedna liczba będąca długością najkrótszej ścieżki lub -1, jeśli ścieżka nie istnieje. Przejście z jednego pola na drugie liczymy jako 1.

Przykład

Wejście:

4
##ob
oooo
o###
ooos

Wyjście:

9

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-10-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.