Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DEN_04_03 - Dzień nauczyciela

Dziś jest Dzień Edukacji Narodowej. Co to oznacza? Oznacza to, że już niedługo odbędzie się akademia zorganizowana przez uczniów.

Uczniowie ustawili się na scenie w jednym rzędzie patrząc w stronę widowni. Na znak prowadzącego, każdy z uczniów obrócił się o 90 stopni w lewo lub w prawo (można powiedzieć, że postała losowa konfiguracja). Następnie prowadzący prosi, aby osoby od pozyci a do pozycji b odwróciły się o 180 stopni. Tę czynność wykonano jeszcze wiele razy. 

Teraz, jeśli dwóch uczniów ustawionych jest miedzy sobą twarzą w twarz, to przybijają sobie piątkę. Ile razy zostanie przybita piątka po wykonaniu opisanych czynności?

Wejście

W pierwszym wierszu jedna naturalna liczba n określająca ilość uczniów (nie więcej niż milion).

W drugim wierszu n znaków należących do zbioru {l, p}. Jeśli na itej pozycji pojawi się znak l, to uczeń początkowo patrzy w lewą stronę. Jeśli p, to w prawą stronę.

W trzecim wierszu jedna liczba q okraślająca liczbę zapytań (nie więcej niż 100 000).

Każde zapytanie składa się z dwóch liczb a i b, takich, że 0 < a < b <= n, określające przedział osób, które muszą się odwrócić o 180 stopni.

Wyjście

Jedna liczba, określająca ilość przybitych piątek po wykonaniu wszystkich zapytań.

Przykład

Wejście:
5
llppl
3
1 5
2 4
3 5

Wyjście:
1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-10-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.