Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DPSUMA - Policz sumę w przedziale

Napisz program, który policzy sumę liczb z przedziału obustronnie domkniętego.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość liczb w przedziale (n <100001).

W drugim wierszu n liczb naturalnych, każda z przedziału [0..32000].

Następnie liczba q określająca liczbę zapytań.

Każde zapytanie składa się z trzech liczb t, a oraz b, gdzie t przyjmuje dwie wartości: {0, 1}, natomiast a i b to liczby naturalne należące do przedziału [0..32000].

Jeśli t ma wartość 0 to wyznaczamy sumę liczb z przedziału [a..b], w przeciwnym razie aktualizujemy liczbę stojącą na pozycji a na wartość b.

Wyjście

Dla każdego t równego 0 wypisujemy sumę liczb z przedziału [a..b].

Uwaga! Pozycje liczb numerujemy od 0.

Przykład

Wejście:
5
2 3 2 1 3
5
0 0 4
0 1 3
1 2 6
1 4 4
0 0 4

Wyjście:
11
6
16

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-30
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.