Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DWLICZBY - Średnia geometryczna vs arytmetyczna

Podajemy dwie liczby naturalne. Sprawdź, która średnia jest większa, arytmetyczna czy geometryczna.

Wejście

Dwie niewielkie liczby naturalne

Wyjście

Znak g jeśli geometryczna, znak a jeśli arytmetyczna oraz ga jeśli średnie są równe.

Przykład

Wejście:
2 8

Wyjście:
a

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.