Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FUNKCJE1 - Funkcje - odpowiedz na pytanie

Napisz program, który odpowie poprawnie na zadne pytania.

Pytanie 1. Które zdanie jest nieprawdziwe:

 1. Funkcja to podprogram, który wykonuje pewne zadanie
 2. Funkcje pomagają rozwiązywać duże problemy
 3. Funkcje to oddzielne aplikacje działające w systemie Windows
 4. Funkcje mogą zwracać lub nie zwracać wartości

Pytanie 2. Co wypisze poniższy program:

 

#include<iostream>
using namespace std;
void funkcja(int &a, int b)
{
a = a + b;
--b;
}
int main()
{
int a = 3, b = 7;
funkcja(a, b);
cout<<a<<" "<<b;
return 0;
}

#include<iostream>

using namespace std;

void funkcja(int &a, int b)

{

a = a + b;

--b;

}

int main()

{

int a = 3, b = 7;

funkcja(a, b);

cout<<a<<" "<<b;

return 0;

}

Odpowiedzi:

 1. 10 7
 2. 3 7
 3. 3 6
 4. 10 6

Pytanie 3. Funkcja typu inline oznacza, że:

 1. Funkcja jest napisana w jednej linii
 2. Funkcja działa, gdy nie ma dostępu do Internetu
 3. Kod funkcji jest wrzucany w miejsce, gdzie została ona wywołana
 4. Kod funkcji jest bardzo krótki

Pytanie 4. Które zdanie jest prawdziwe:

 1. Funkcja typu void zwraca 0
 2. Funkcja typu void jest zawsze inline
 3. W funkcja void nigdy nie wystąpi słowo return.
 4. Funkcja void nie zwraca wartości

Pytanie 5. Lista argumentów funkcji to:

 1. Zmienne globalne programu
 2. Niezbędne dane, które przekazane są do funkcji poprzez nawias.
 3. Lista instrukcji funkcji
 4. Lista nazw funkcji, które wystąpiły w programie. 

Pytanie 6. Które zdanie jest nieprawdziwe:

 1. Funcja może zwracać wiele wartości
 2. Funkcja zwraca wartość poprzez słowo kluczowe return
 3. Jeśli funkcja zwraca liczbę całkowitą, to poprawny jest zapis: int x = funkcja();
 4. Jeśli funkcja zwraca wartość, to poprawny jest zapis: cout<<funkcja();

Pytanie 7. Który program jest prawidłowy:

 Program pierwszy:

#include<iostream>

using namespace std;

void funkcja(int a, int b)

{

a = a + b;

}

int main()

{

int x = funkcja(3, 4);

return 0;

}

Program drugi:

#include<iostream>

using namespace std;

void funkcja(int a, int b)

{

a = a + b;

}

int main()

{

int x = funkcja(3);

return 0;

}

Program trzeci:

#include<iostream>

using namespace std;

void funkcja(int a, int b)

{

a = a + b;

}

int main()

{

int x = funkcja(3);

return 0;

}

Program czwarty:

#include<iostream>

using namespace std;

int funkcja(int a, int b)

{

return a + b;

}

int main()

{

int x = funkcja(3,5);

return 0;

}

Pytanie 8*. Przeciążanie nazw funkcji polega na:

 1. Tworzeniu funkcji o tych samych nazwach, ale z różną liczbą argumentów
 2. Tworzeniu bardzo długich nazw funkcji
 3. Wywoływaniu funkcji wiele razy
 4. Nadaniu funkcji bardzo dużej liczby argumentów.

Input

Jedna liczba z przedziału [1..8] oznaczająca numer pytania

Output

Odpowedź na zadane pytanie [1..4]. Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Example

Input:
9

Output:
1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-02-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2022-12-09 08:02:50 Marcin Kasprowicz
switch(pytanie)
{
case 1: cout<<[odp]; break;
case 2: cout<<[odp]; break;
case 3: cout<<[odp]; break;
....
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.