Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GEOMMOMP - Najbardziej oddalone punkty

Wyznacz odległość między dwoma najbardziej oddalonymi punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej. 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n, określająca liczbę punktów (nie więcej niż milion).

W kolejnych n wierszach po dwie całkowite współrzędne punktów x i y, gdzie |x| < 1000 000 000, |y| < 1000 000 000. Żadne dwa punkty nie mają tych samych współrzędnych.

Wyjście

Jedna liczba określająca maksymalną odległość między punktami.

Przykład

Wejście:
10
12 44
16 82
32 -60
50 92
11 -52
3 -8
72 80
-10 6
2 65
-82 -66


Wyjście:
212.21

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-01-04
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.