Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GLADEK2 - Magiczne zmiany systemów

Magiczne zamiany systemów Bajtka

 

Bajtek wracając z udanych połowów przypomniał sobie ze musi napisać program, który zamienia liczbę na system

binarny jeśli liczba dzieli się na 5 a gdy nie dzieli się ona na system ósemkowy.

 

in:

w pierwszym wierszu jedna liczba całkowita n określająca ilość testów.

W drugim wierszu a-liczb całkowitych takich że a<=10000

out:

Liczby zmienione na odpowiednie systemy liczbowe.

 

Przykład

in:

10

7249 974 9307 8590 8198 2027 3441 5981 3475 9502

 

out:

7249 16121

974 1716

9307 22133

8590 10000110001110

8198 20006

2027 3753

3441 6561

5981 13535

3475 110110010011

9502 22436


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Jacek Gładek

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.