Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HASHQSQ - Mieszanie elementów tablicy

Wymieszaj elementy w tablicy w następujący sposób:

  • pierwszy element wrzuć do stosu
  • drugi element wrzuć do kolejki
  • trzeci element wrzuć do kolejki priorytetowej
  • powyższe kroki powtarzaj aż do wyczerpania się elementów w tablicy
  • wrzucaj elementy do tablicy pobierając pierwszy element ze stosu, następnie z kolejki, następnie z kolejki priorytetowej. Czynność powtarzaj do wyczerpania się elementów.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba  nie większa niż 1000000 określająca liczbę elementów.

W drugim wierszu elementy będące liczbami całkowitymi z zakresu [-1000000; 1000000].

Wyjście

Wymieszana tablica

Przykład

Wejście:
7
1 2 3 4 5 6 8
Wyjście:
8 2 6 4 5 3 1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-10-06
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-10-15 21:21:57
zamieszało strasznie racja
2021-10-15 21:21:39
zamieszało w głowie w piątkowy wieczór :DD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.