Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HEXTOBIN - Szesnastkowa na binarna

Napisz program, który zamieni podaną cyfrę w systemie szestnastkowym na system dwójkowy. Liczbę w systemie dwójkowym wypisujemy na polu czterech bitów.

Input

Jedna cyfra należąca do zbioru: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}.

Output

Czterobitowa liczba binarna. (zera wiodące też wypisujemy)

Przykład 1

Input:
3

Output:
0011

Przykład 2

Input:
A

Output:
1010

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.