Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KOKOLINO - KOKOLINO

Dla zadanego t powiel każdą literę w słowie kokolino t razy. 

Wejście

W pierwszym i jedynm wierszu jedna niewielka naturalna liczba t.

Wyjście

Wypisz napis kokolino powielając każdą literę t razy.

Przykład

Wejście:
2

Wyjście:
kkookkoolliinnoo

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-04-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.