Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KOLECZKA - Kółeczka

Na wejściu pojawi się jedna cyfra. Wykorzystując instrukcję switch case określ, ile posiada ona kułeczek.

Wejście

Jedna cyfra.

Wyjście

Liczba kółeczek w podanej cyfrze.

Przykład 1

Wejście:
3

Wyjście:
0

Przykład 2

Wejście:
8

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-10-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.