Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KORAREK - Koraliki

Przeanalizujmy pewien algorytm rekurencyjny. Niech liczba n będzie liczbą naturalną mieszczącą się w zmiennej typu int

Algorytm

Poniższe kroki powtarzaj do momentu, aż liczba n będzie równa 0.

  • jeśli liczba n jest parzysta, nawlecz czarny koralik z lewej strony sznurka
  • jeśli liczba n jest nieparzysta, nawlecz biały koralik z lewej strony sznurka
  • wykonaj dzielenie całkowite liczby n przez dwa

Zadanie

Wpisz, jakie kolory koralików będą nawleczone patrząc od lewej do prawej strony sznurka. Zadanie to wykonaj rekurencyjnie.

Wejście

Jedna liczba naturalna dodatnia n.

Wyjście

Koraliki w formacie: biały koralik: litera b, czarny koralik litera c,

Przykład

Wejście:
9

Wyjście:
bccb

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-01-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.