Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KOZMIN - Koło

Tytuł:KOŁO

Narysuj koło dla podanego promiernia r.

Nie wolno używać fraz: while, for, goto, define.

Wejście:
Jedna liczba całkowita r.

Wyjście:
Koło składające się ze znaków ‘#’, ‘ ‘ i ‘\n’.

Całosć jest zakończona znakiem nowej linii.

Przykład:
wejście:
1

wyjście:
#

wejście:
12

wyjście:
            # # # # # # #
         # # # # # # # # # # #
      # # # # # # # # # # # # # # #
     # # # # # # # # # # # # # # # # #
   # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
   # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
   # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
   # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
     # # # # # # # # # # # # # # # # #
      # # # # # # # # # # # # # # #
         # # # # # # # # # # #
            # # # # # # #


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Tomasz Koźmiński

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.