Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KRESKI - Z ilu kresek zbudowana jest litera

Na wejściu pojawi się jedna litera. Określ z ilu składa się ona kresek. Litery, które rozpatrujemy: {A,E, F, H, I, K, L, M, N. T, V, W, X, Y, Z}

Wejście

Na wejściu pojawi się jedna iltera z powyższego zbioru.

Wyjście

Liczba kresk, z których zbudowana jest wczytana litera.

Przykład

Wejście:
X

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-10-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.