Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KROLICZKIIN - Fibonacci inaczej

Na wejściu pojawią się cztery liczby całkowite. Pierwsze trzy oznaczają trzy kolejne wyrazy ciągu. Czwarta określa, ile kolejnych liczb należy wypisać począwszy od wyrazu czwartego. Kolejne liczby powstają z sumy trzech poprzednich. Wynik mieści się w zmiennej typu long long. Nie wolno używać następujących fraz: for, while, goto, def.

Przykład

Wejście:
1 2 3 3

Wyjście:
6 11 20

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-02-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.