Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LASECKI - ZNAJDŹ DUBLIKAT

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który w zbiorze liczb znajdzie wartość występującą więcej niż jeden raz.

Wejście:

W pierwszej linii liczba naturalna n należąca do przedziału: <1:10000> W drugiej linii n+1 liczb z przedziału: <1:n>

Wyjście:

Liczba która jest dublikatem (w każdym zbiorze jest tylko jedna taka liczba)

Przykład:

Wejście:

5 2 3 5 5 1 4

Wyjście:

5


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.