Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MANTCECH - Część całkowita i ułamkowa

Napisz program, który dla zadanej liczby rzeczywistej wyświetli jej część całkowitą i ułamkową

Input

Jedna liczba rzeczywista

Output

Część całkowita i część ułamkowa zadanej liczby

Example

Input:
5.23

Output:
5 0.23

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-10-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.