Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MATDZ - Matematyka

Napisz program, który dla zadanej liczby wyznaczy sumę silni każej z jej cyfr. 

Uwaga!! Liczy się długość kodu, im krótsza, tym wyższa lokata.

Wejście

Jedna liczba naturalna nie większa niż 109.

Wyjście

Jedna liczba będąca sumą silni każdej z cyfr.

Przykład

Wejście:
123

Wyjście:
9

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-12-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.