Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

METROWIEC - Metrowiec

Firma "Metrax" zajmuje się wypiekaniem oraz sprzedażą pysznego ciasta zwanego metrowcem. We firmowym piecu można wypiec ciasto o długości n centymetrów. Ciasto może być pocięte na różnej długości kawałki. Najkrótszy może mieć długość 1cm a najdłuższy może mieć długość całego ciasta czyli n cm. Wiadomo, że za różnej długości ciasta, firma może zarobić różne garze. Twoim zadaniem jest określenie, ile firma "Metrax" może zarobić najwięcej.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca długość metrowca (n <= 10000). 

W drugim wierszu n liczb z zakresu [1..1000] takich, że ita liczba określa zarobek za ciasto o długości i.

Wyjście

Jedna liczba oznaczająca maksymalny zarobek, jaki uzyska firma "Metrax" przy pewnym podziale ciasta.

Przykład

Wejście:
5
1 1 4 7 7

Wyjście:
8

Wyjaśnienie

Ciasto można optymalnie podzielić na długość 1cm i 4cm gdzie za 1cm dostaną 1 a za 4 siedem złotych, w sumie 8 zł.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-01-27
Limit czasu wykonania programu:1s-15s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.