Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MIESZKO - Wielokąt foremny

Napisz program który bedzie obliczał kąt wewnętrzy i obwód wielokąta formenego.

Wejście:
Na wejściu znajduje się liczba boków i długość boku.

Wyjście:
Na wyjściu kąt wewnętrzny i obwód.


In:
343
32

Out:
178.95
10976.00


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Mieszko Chmielewski

ukryj komentarze
2020-06-15 12:25:57
(dokładność do miejsc po przecinku)
2020-06-13 13:40:28
Poprawna treść:
Napisz program który bedzie obliczał kąt wewnętrzy i obwód wielokąta formenego.

Wejście:
Na wejściu znajduje się liczba boków i długość boku.

Wyjście:
Na wyjściu kąt wewnętrzny i obwód.


Int:
343
32

Out:
178.95
10976.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.