Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MMAXSUMA - Możliwie największa suma

Ze zbioru n liczb wybierz niepusty podzbiór, którego suma będzie możliwie największa.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca wielkość zbioru (n < 1000 000). W drugim wierszu n liczb całkowitych, gdzie każda mieści się w przedziale [-109..109].

Wyjście

Możliwie największa suma.

Przykład

Wejście:
4
-1 0 1 2
Wyjście:
3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.