Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP4_1E - Prefiks równoważący sufiks

Czy wiesz jakie zadanie występuje najczęściej podczas pierwszego etapu rekrutacji programistów? Jest to zadanie na znalezienie takiego miejsca w ciągu, żeby suma sufiksu równoważna była sumie prefiksu. Jako, że prędzej czy później i Ty trafisz na rozmowę podczas której zapytają Cię o ten problem, postanowiliśmy zapoznać Cię z nim już dzisiaj. Znajdź takie miejsce ciągu, w którym suma sufiksu równa jest sumie prefiksu. Jeżeli w danym ciągu jest więcej niż jedno takie miejsce, wypisz to znajdujące się najbliżej początku ciągu – miejsca o numerze porządkowym równym 1.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita Z (1 ≤ Z ≤ 100) określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z jednej linii. Na początku linii znajduje się liczba całowita m (1 < m ≤ 10000) określająca ilość liczb w ciągu. Następnie w linii znajduje się m liczb całkowitych będących elementami ciągu. Liczby te mieszczą się w zakresie 32 bitowej zmiennej ze znakiem.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać numer porządkowy elementu po którym prefiks równoważy sufiks lub 0 jeżeli takiego elementu nie ma.

Przykład

Wejście:

4
5 4 2 3 1 2
5 4 -2 1 1 -2
6 1 -1 1 -1 1 -1
3 0 0 0

Wyjście:

2
0
2
1

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2012-03-13
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:IV Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.