Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_1A - Macierz NWD

Dany jest ciąg n liczb: a1, a2, a3, ..., an. Twoim zadaniem jest wyznaczenie macierzy największych wspólnych dzielników (NWD) dla danego ciągu liczbowego. Macierz NWD składa się z n wierszy, każdy z nich zawiera po n liczb. Liczba j-ta w i-tym wierszu równa jest największemu wspólnemu dzielnikowi elementów ai i aj.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba całkowita n ∈ [1;1000] określająca liczbę elementów ciągu, dla którego mamy wyznaczyć macierz NWD. W drugiej linii znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1;109]. Liczba i-ta w kolejności określa wartość elementu ai.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać szukaną macierz NWD.

Przykład

Wejście:

3
6 15 7

Wyjście:

6 3 1 
3 15 1 
1 1 7

Wyjaśnienie do przykładu:

NWD(6,6) = 6 NWD(6,15) = 3 NWD(6,7) = 1
NWD(15,6) = 3 NWD(15,15) = 15 NWD(15,7) = 1
NWD(7,6) = 1 NWD(7,15) = 1 NWD(7,7) = 7

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-04
Limit czasu wykonania programu:2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.