Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_1C - Para wyrazów

Dane są dwa multizbiory wyrazów. Twoim zadaniem jest wybranie dokładnie po jednym wyrazie z każdego multizbioru. Z połączenia wybranych wyrazów powinien powstać palindrom o maksymalnej możliwej długości. Wyrazy możemy łączyć w dowolnej kolejności. Podczas sprawdzenia czy nowo powstałe słowo jest palindromem ignorujemy wielkość liter. Znajdź szukany palindrom.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita a ∈ [1;1000] określająca liczbę wyrazów pierwszego multizbioru. W następnych a wierszach znajdują się słowa należące do pierwszego multizbioru. W kolejnej linii znajduje się jedna liczba całkowita b ∈ [1;1000] określająca liczbę wyrazów drugiego multizbioru. W następnych b wierszach znajdują się słowa należące do drugiego multizbioru. Każdy wyraz składa się z małych lub wielkich liter alfabetu angielskiego, zaś jego długość nie przekracza 10.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia należy wypisać długość maksymalnego palindromu albo 0 w przypadku gdy nie można żadnego utworzyć. Jeżeli palindrom został znaleziony to w drugiej linii należy go wypisać zachowując oryginalną wielkość liter. W przypadku, gdy istnieje wiele palindromów o maksymalnej długości wystarczy wypisać dowolny z nich.

Przykład

Wejście:

3
Ab
xX
DE
3
Ba
Pl
xX

Wyjście:

4
AbBa

Wyjaśnienie do przykładu:

Dla podanych zbiorów maksymalna długość palindromu jaki możemy uzyskać wynosi 4. Możliwe do uzyskania palindromy to:

  • AbBa
  • BaAb
  • xXxX

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.