Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_1F - XV2

Jak powszechnie wiadomo lenistwo jest warunkiem postępu, dlatego też nie ułożyliśmy do tego zadania żadnej historyjki. Dana jest liczba całkowita n. Twoim zadaniem jest wyznaczenie jak największej liczby całkowitej x, takiej, że xn i x jest podzielna bez reszty przez 15.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t ∈ [1;1000] określająca liczbę zestawów danych. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych. Każdy zestaw danych składa sie z jednej liczby całkowitej n ∈ [0;101000).

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać szukaną liczbę x.

Przykład

Wejście:

3
63
111043110
50000000000000001000003

Wyjście:

60
111043110
50000000000000001000000

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.