Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_2A - Trójkąty

Danych jest 6 punktów opisujących dwa trójkąty. Twoim zadaniem jest stwierdzenie czy podane trójkąty są takie same, czyli formalnie rzecz ujmując czy są przystające.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t ∈ [1;105] oznaczająca liczbę zestawów danych. W kolejnych liniach podane są zestawy danych. W pierwszej linii każdego zestawu danych znajdują się współrzędne x, y ∈ [-104;104] wierzchołków pierwszego trójkąta. Analogicznie w drugiej linii podane są współrzędne wierzchołków drugiego trójkąta.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać słowo TAK jeżeli trójkąty są takie same albo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście

3
0 0 0 2 2 0
0 3 2 3 2 1
0 0 0 2 2 0
0 3 3 3 3 1
1 1 1 3 3 1
1 1 1 4 4 1

Wyjście

TAK
NIE
NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-18
Limit czasu wykonania programu:3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.