Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_2C - Punkty kontrolne

Maciek i Tomek organizują bieg na dystansie n kilometrów. Na wybranej przez nich trasie dokładnie co kilometr znajdują się specjalne miejsca, w których można zainstalować maty do pomiaru czasu. Nasi bohaterowie postanowili wybrać punkty, w których zamontują maty według następujących zasad:

  • Maciek wyrusza z linii startu w kierunku linii mety.
  • Tomek wyrusza z linii mety w kierunku linii startu.
  • Każdy z naszych bohaterów wybiera dany punkt jako miejsce zainstalowania maty jeżeli stosunek przebytej przez niego odległości do długości całej trasy da się przedstawić w postaci ułamka 1/x i odległość w kilometrach zarówno od linii startu jak i mety jest liczbą całkowitą.

Twoim zadaniem jest wypisanie odległości, na których Maciek i Tomek zamontowali maty pomiaru czasu w kolejności od linii startu do linii mety. Odległości te powinny być wypisane w postaci nieskracalnych ułamków zwykłych określających na jakim etapie trasy znajduje się dany punkt.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t ∈ [1;104] oznaczająca liczbę zestawów danych. W kolejnych t liniach podane są zestawy danych. Każdy zestaw danych składa się z jednej liczby całkowitej n ∈ [1;42195] określającej długość trasy.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać liczbę odległości, na których nasi bohaterowie zamontowali maty pomiaru czasu. Jeżeli liczba tych punktów jest większa od 0 to w kolejnym wierszu należy je wypisać w formacie opisanym powyżej.

Przykład

Wejście

2
1
15

Wyjście

0
6
1/15 1/5 1/3 2/3 4/5 14/15

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.