Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_2D - Rozrastająca się figura

Danych jest n wierzchołków jednej z dwóch figur geometrycznych: trójkąta albo prostokąta. Figura ta rozrasta się dołączając do swojego pola wszystkie punkty znajdujące się w odległości mniejszej bądź równej k od niej samej. Twoim zadaniem jest obliczenie pola nowo powstałej figury.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n ∈ [3;4] i k ∈ [1;109] opisane powyżej. W kolejnych n liniach znajdują się współrzędne x, y ∈ [-109;109] wierzchołków figury. Wierzchołki podane są w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać jedną liczbę rzeczywistą, powierzchnię pola nowo powstałej figury. Automatyczny sędzia sprawdza wynik z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

Przykład

Wejście

4 1
0 0
0 1
1 1
1 0

Wyjście

8.141593

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.