Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NISCIGORSKI - Trzeci kąt trójkąta

Trzeci kąt trójkąta

Na wejściu pojawią się dwie liczby całkowite oznaczające dwa kąty trójkąta. Twoim zadaniem jest wyznaczenie ostatniego kąta w tym trójkącie.

 

Wejście:

Dwie liczby całkowite < 90

 

Wyjście:

Nazwa ostatniego kąta:

- Kat ostry

- Kat prosty

- Kat rozwarty

 

Przykład:

Wejście:

38 82

 

Wyjście:

Kat ostry


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.