Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NOWAKOWSKI2 - Konkurs

Konkurs

Profesor Algolib zorganizował kolejny konkurs. Bajtek jako fan konkursów profesora chciał bardzo w nim uczestniczyć, ale umówił się z Balbiną na lody. Znając poziom trudności zadań w konkursie profesora Bajtek wie, że każde zadanie jest cięższe od poprzedniego i będzie musiał przeznaczyć na nie wiecej czasu. Bajtka goni czas i chciałby wiedzieć o której godzinie zacznie robić dane zadanie. Jako najlepszy przyjaciel napisz program, który odpowie na pytanie Bajtka.

Wejście:

Godzina rozpoczecia testu (gg:mm). Liczba a (podana z dokładnościa do 2 miejsc po przecinku oraz a<=1) okreslająca ile czasu (min) potrzebuje Bajtek na rozwiązanie pierwszego zadania. Liczba b (podana z dokładnościa do 2 miejsc po przecinku oraz b<=2) okreslająca o ile wiecej czasu (min) potrzebuje Bajtek na rozwiazanie kolejnego zadania. Liczba k (k<=1000000) określająca ilość zadań w konkursie, oraz w następnej linii n (n<=k) określająca ilość zapytań. W n kolejnych wierszach numer pytania o które pyta się Bajtek.

Wyjście:

Godzina minuta i sekunda w której Bajtek rozpocznie rozwiązywać dane zadanie.

Przykład

In:

08:00 0.50 0.50 10  
3 
2 
5
8

Out:

08:00:30 
08:05:00 
08:14:00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.