Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NWSY - Sprawdź, czy nawiasy są ok

Zadanie polega na sprawdzeniu, czy wyrażenie arytmetyczne ma prawidłowo wpisaną strukturę nawiasów. Dla ułatwienia, wszystkie liczby i operatory zostały usunięte.

Wejście

Pewna liczba zestawów danych (nie więcej niż 1000). Każdy zestaw zderiniowany jest w osobnym wierszu złożony ze znaków "(" lub ")" (nie więcej niż 1000).

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego napis tak, jeśli nawiasy są prawidłowo wstawione lub napis nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
()()()()((()))(()())
())()

Wyjście:
tak
nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.