Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OIJPOD2 - Podzielność przez 2

Na ile sposobów możesz przestawić cyfry w podanej liczbie naturalnej n nie większej niż 1018, tak aby powstała liczba podzielna przez 2. Dla uproszczenia akceptujemy liczby z zerami wiodącymi.

Wejście

Dwie liczby n oraz 2.

Wyjście

Liczba sposobów

Przykład

Wejście:
124 2

Wyjście:
4
Bajtek dostaª wspaniaªy prezent na urodziny  wiaderko z magnetycznymi cyframi. Od razu pobiegª do kuchni i uªo»yª z nich na lodówce liczb¦ caªkowit¡

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2023-10-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2023-12-11 17:55:31
dla danych wejściowych 222 wynik to 1 czy 6 ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.