Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PIERWIAS - Pierwiastek z liczby

Napisz program, który wyznaczy pierwiastek z liczby całkowitej.

Input

Jedna nieujemna liczba całkowita.

Output

Pierwiastek z liczby przedstawiony w postaci: Pierwiastek z liczby [tu liczba] wynosi [tu wynik].

Example

Input:
4

Output:
Pierwiastek z liczby 4 wynosi 2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-10-28
Limit czasu wykonania programu:0.206s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.