Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLAAFIG - Instrukcja wielokrotnego wyboru - pola figur

Podajemy jeden ze znaków: 'a', 'b', 'c' lub 'd'. W zależności od podanego znaku, program powinien policzyć odpowiednie pole:

  • znak a - liczymy pole kwadratu
  • znak b - liczymy pole prostokąta
  • znak c - pole trójkąta
  • znak d - pole trapezu

Input

W pierwszej linii jeden znak.

W następniej linii jedna, dwie lub trzy liczby w zależności jaki został podany znak: dla znaku a jedna liczba rzeczywista dodatnia, dla znaku b dwie liczby rzeczywiste dodatnie, dla znaku c dwie liczby rzeczywiste dodatnie oraz dla znaku d trzy liczby rzeczywiste dodatnie określające odpowiednio długości podstaw oraz wysokość trapezu.

Output

Jedn liczba będąca polem zadanej figury.

Example

Input:
a
1.2

Output:
1.44

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-11-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.