Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PQRUE - Priority queue

Kolejka priorytetowa to struktura danych, do której wstawiane są elementy w czasie logarytmicznym i układane według ustalonego priorytetu — domyślnie wartość największa jest jako pierwsza na wyjściu.

Twoim zadaniem będzie wczytanie n liczb, wrzucenie ich do kolejki a następnie wypisanie tych liczb z kolejki wraz z jej pierwotną pozycją. Na końcu wypisz tylko pierwotne pozycje wczytnaych liczb.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n nie większa niż 100 000 określająca ilość liczb w ciągu.

W kolejnych n wierszach liczby naturalne nie większe niż milion.

Wyjście

Po każdej wczytanej liczbie wartość oraz, jako która ta liczba została wczytana.

Następnie wypisanie wszystkich pierwotnych pozycji liczb w kolejności od największego priorytetu do najmniejszego ustalonego w treści zadania.

Przykład

Wejście:
5
4 3 2 1 7
Wyjście:
7 5
4 1
3 2
2 3
1 4
5 1 2 3 4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-05-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.