Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRZETAK - Okręgowy Specjalista

Napisz program, który obliczy pole i obwód koła, ze wzorów:

P=πr² l=2πr Dla π=3.14159265

Input:

Jedna liczba całkowita określająca promień koła.

Output:

Wypisz najpierw pole, a następnie obwód koła. Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Example

input:

2

output:

12.57 12.57


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Zbigniew Przetakiewicz

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.