Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTKTODEC - Dziesietny na piatkowy

Dla zadanej jednej liczby zapisanej w systemie dziesiętnym zakresu [0..10] wyświetl ją w systemie piątkowym.

Input

Jedna liczba całkowita z zakresu [0..10]

Output

Odpowiednik tej liczby w systemie piątkowym

Przykład 1

Input:
5

Output:
10

Przykład 2

Input:
4

Output:
4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.