Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REK2016 - Potęgowanie liczb rzeczywistych

Napisz program, który podniesie liczbę rzeczywistą a do potęgi b, gdzie b jest to niewielka dodatnia liczba naturalna.

Jest haczyk. Nie wolno używać następujących fraz: while, for, goto, define oraz pow.

Wejście

Dwie liczby a i b.

Wyjście

Wynik potęgowania

Przykład

Wejście:
2 4

Wejście:
16

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-02-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.