Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REK2017 - Fibonacci

Dla niewielkiej liczby naturalnej dodatniej n znajdź n-ty wyraz ciągu Fibonacciego.

Jest haczyk. Nie wolno używać następujących fraz: while, for, goto, define.

Wejście

Jenda niewielka liczba naturalna

Wyjście

N-ty wyraz ciągu Fibonacciego.

Przykład

Wejście:
5

Wyjście:
5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-02-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.