Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REK20191 - Na trójkowy

Podaną liczbę naturalną podaną w systemie dziesiętnym zamień na system trójkowy.

Wejście

Jedna liczba naturalna nie większa niż 107

Wyjście

Liczba zapisana w systemie trójkowym

Przydkład 1

Wejście:
123

Wyjście:
11120

Przydkład 2

Wejście:
0

Wyjście:
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-11-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.