Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REK3 - Ciąg rekurencyjnie

Napisz program, który wyznaczy n-ty wyraz ciągu zdefiniowanego rekurencyjnie:

a1=1

an=-2*an-1 + 4 

Wejście

Pierwszy wiersz składa się z jednej liczby całkowietej określającej ilość zestawów danych.

Każdy zestaw składa się z jednej liczby n określającej nr wyrazu ciągu.

Wyjście

Dla każdego zestawu wypisz wartość ciągu o zadanym numerze.

Uwaga! Dane są tak dobrane, że wszystkie wartości mieszczą się w zmiennej typu int.

Przykład

Wejście:
2
1
2

Wyjście:

1
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-03-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.