Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REKPOPR1 - Parzystość cyfr

Dla zadanej liczby naturalnej wypisz dla każdej cyfry literę p jeśli jest ona parzysta lub n, w przeciwnym wypadku.

Wejście

Jedna liczba naturalna nie większa niż 109.

Wyjście

Zdefiniowano w treści zadania

Przykład

Wejście:
11127

Wyjście:
nnnpn

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.