Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SILNIAMA - Silnia

Dla zadanej liczby naturalnej wyznacz jej silnię.

Input

Pierwsza liczba określa ilośc zestawów danych (t < 100001).

Każdy zestaw danych składa się z jednej liczby.

Output

Dla każdego zestawu danych jedna liczba będąca jej silnią. (wynik mieści się w typie long long)

Example

Input:
3
2
3
4

Output:
2
6
24

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-11-12
Limit czasu wykonania programu:1s-1.350s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2014-10-14 19:03:26 Aleksandra O³tuszyk
: )

Ostatnio edytowany: 2014-10-14 19:05:33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.