Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SLOWIKOWSKI - Oceny

Zbliża się wystawianie ocen, pomóż nauczycielowi Bajkowi ocenić kto zda i kto dostanie świadectwo z czerwonym paskiem.

Uwaga! W szkole w której uczy Bajtek ocena końcowa pozytywna jest od średni 1.7 a czerwony pasek od 4.75, wszystkie oceny są wagi 1!

Wejście:

W pierwszym wierszu liczba n określająca liczbę uczniów.

W drugim wierszu oceny jednego ucznia.

Wyjście:

W tym roku zdało [liczba zdających] , a z czerwonym paskiem [liczba uczniów którzy mają dodatkowo czerwony pasek]

Przykład:

Wejście:

2

4 2 3 4 1

3 6 4 6

Wyjście:

W tym roku zdało 2 , a z czerwonym paskiem 1


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Bartosz Słowikowski

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.