Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_101 - Wieżowce

Jasio jako podróżnik lubi zwiedzać nowe miasta. Tym razem zawędrował aż do Bajtogrodu. Bardzo się zdziwił widząc tą miejscowość gdyż całe miasto zostało zbudowane z wieżowców. Postanowił że wdrapie się na najwyższy z nich aby mieć lepsze widoki. Zdobył plan miasta lecz nie wiedział jak się nim posłużyć, dlatego poprosił Ciebie o pomoc.Widząc plan miasta wysnułeś następujące wnioski:
-Plan miasta podany jest na układzie kartezjańskim
-Miasto ma kształt koła o współrzędnych xc, yc, i promieniu r. Gdzie xc, yc to centrum miasta,
-Lista punktów określa w którym miejscu stoją budynki
natomiast wysokość budynku możemy rozpoznać poprzez policzenie powtórzeń danego punktu na liście.
1 powtórzenie = 1 piętro.
Np.: Jeśli na liście znajdziemy takie punkty (1, 2); (1, 2); (1, 2)
Oznacza to, że w punkcie P=(1,2) stoi wieżowiec który ma 3 piętra.

Teraz nie pozostaje ci nic innego jak napisać program który znajdzie najwyższy wieżowiec w mieście.


Wejście
W pierwszym wierszu 3 liczby całkowite xc, yc, r. |xc, yc| <10^9; r<=100
Następnie jedna liczba t określająca ilość punktów na liście. t<=500000
Następnie t wierszy w których podane są współrzędne x, y wieżowców.  |x, y|<10^9
Gwarantuje się że przynajmniej jeden wieżowiec znajduje się w mieście.


Wyjście
Podaj współrzędne i liczbę pięter wieżowca który posiada ich najwięcej .
Jeśli wieżowców będzie więcej niż jeden podaj współrzędne znajdującego się najbliżej centrum


IN
0 0 2
10
0 1
0 1
0 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1

OUT
0 1 3


Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.