Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_102 - Liczby super pierwsze

Jasio zaczął uczęszczać na zajęcia o nazwie „Nauka o liczbach”. Na tych zajęciach poznawał nowe twierdzenia, ciekawostki, zależności. Na ostatniej lekcji rozkładali liczby pierwsze w następujący sposób.

Ucinali cyfrę z prawej strony i sprawdzali czy otrzymana liczba jest liczbą pierwszą. Czynność tą powtarzali aż do momentu skończenia się cyfr. Okazało się że niektóre liczby zostawały liczbami pierwszymi przez cały proces rozkładu. Nazwali je liczbami super pierwszymi.

Jak zwykle po ciekawej lekcji profesor zadał nudną pracę domową. Jasiowi nie chce się jej odrobić, dlatego postanowił poprosić ciebie o pomoc.


Wejście
Na początek jedna liczba N określająca ilość liczb do rozłożenia. N<=10^6
W kolejnych N liniach liczby do rozłożenia. Liczba <=10^6


Wyjście
Napis TAK gdy rozkładana liczba jest super pierwszą w przeciwnym wypadku napis NIE.


In
2
23
24


Out
TAK
NIE


Wyjaśnienie:
23 =l. pierwsza
2=l. pierwsza
Zatem 23 jest liczbą super pierwszą

24 nie jest liczbą pierwszą zatem i nie jest super pierwszą


Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s-1.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.